Skip to main content

Heart assisted therapy

Heart Assisted Therapy (HAT) wordt vaak omschreven als een combinatie van lichaamsgerichte EMDR en mindfulness training.

Voor velen blijkt het een effectieve en klantvriendelijke vorm van psychotherapie te zijn om spanningen en emotionele problemen te verwerken en los te laten.

Net zoals EMDR kan het op een breed gebied van problemen worden toegepast, zoals bij psychotrauma, stemmingsproblemen, stressmanagement, angsten, fobieën, verslavingen en pijnklachten.

HAT kan net zoals bij EMDR de enige vorm van therapie zijn, maar het kan ook deel uitmaken van een veel bredere therapeutische behandeling.

HAT is in vergelijking met andere therapieën weinig belastend. Hoewel het bij traumaverwerking soms even flinke emoties kan geven, nemen die in de regel weer erg snel af.

Achtergrond van HAT

HAT - AS is ontwikkeld door John Diepold. Een bijzondere, originele en kundige man.

Deze van origine gedragstherapeut, heeft aanvankelijk jarenlang gewerkt met hypnotherapie, EMDR en energetische psychologie. Vanuit deze achtergrond heeft hij dertig jaar lang zijn eigen benadering ontwikkeld en verfijnd. Met als resultaat deze ogenschijnlijke simpele, maar uiterst effectieve psychotherapeutische benadering.

Net zoals bij EMDR komen de veranderingen bij de cliënt van binnenuit en is de methode synclectisch. Dat wil zeggen dat de elementen van verschillende psychotherapeutische scholen erin samenkomen. Zoals psychodynamische therapie (vrije associaties), de cliëntgerichte benadering van Rogeriaanse therapie, hypnotherapie, EMDR, TFT en mindfulness.

HAT als therapie en techniek

Tijdens HAT therapie legt u als cliënt uw handen om en om gekruist op uw hart terwijl u ontspannen ademhaalt. Zogenaamde hartademhalingen genoemd.

U gaat "denken " aan uw therapie focus. De therapie focus kan bestaan uit een situatie die uw probleem oproept of een herinnering aan hoe een probleem ontstond. U voelt zich bijvoorbeeld in uw huidige leven uiterst gespannen en angstig bij het geven van een presentatie. Een blokkerend gevoel dat u vroeger voor het eerst ervoer tijdens een voorleesbeurt op de basisschool, waar u werd uitgelachen door de klas en waarbij de leraar er noch een schepje bovenop deed.

De therapie focus en de hartademhalingen brengen een informatieverwerking op gang, die u als toeschouwer waarneemt. Dit wordt Awareness Streaming genoemd. Een proces waarbij oude belemmerende gevoelens, ideeën, ervaringen worden losgelaten om plaats te maken voor behulpzame gevoelens en inzichten.

Net zoals bij EMDR wordt u van tijd tot tijd gevraagd om kort te vertellen wat u ervaart, wat er vanzelf bij u naar boven komt of door u heen gaat. Dit kunnen, beelden, gedachten, gevoelens, herinneringen of lichamelijke sensaties zijn.

Hiervan worden hardop geuite acceptatie zinnen gemaakt, waarna het proces van hartademhalingen en awarness streaming wordt vervolgd, totdat de therapie focus (de beladen herinnering of probleemsituatie) op geen enkele wijze meer iets negatiefs kan oproepen.

Concluderend over HAT

HAT lijkt een boeiende nieuwe therapie met heel veel potentie te zijn.

Hoewel HAT door de APA erkend wordt als therapie, staat het wetenschappelijk onderzoek nog in de kinderschoenen.

De komende jaren zullen we ongetwijfeld nog veel meer over deze ogenschijnlijke simpele, maar zo bijzondere therapie vernemen.