Privacy document

Dit document betreft het omgaan met uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De praktijk voor EMDR en Moderne Hypnotherapie / Olivier C. Delfin doet zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik als behandelende therapeut:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 E- mailadres

Uw e-mailadres wordt door mij / de Praktijk voor EMDR en Moderne Hypnotherapie enkel gebruikt voor het maken of verzetten van afspraken.

Daarnaast kan er met uw toestemming eenmalig uw e-mailadres gebruikt worden voor een anoniem cliënttevredenheidsonderzoek, na afloop van uw behandeling.
Bij de intake kunt u - vooraf aan de behandeling op de behandelovereenkomst – schriftelijk ondertekend aangeven of u hier al dan niet hier aan wilt deelnemen en toestemming voor geeft.
Bij deelname ontvangt u een online in te vullen vragenlijst van de beroepsvereniging VIT, waarbij ik als therapeut ben aangesloten.

Heeft u een zelfhulp cd besteld, dan zult u per e-mailformulier moeten aangegeven naar welk adres u wilt dat de bestelde zelfhulp cd wordt gezonden. Zonder adres kan ik immers geen zelfhulp cd naar u zenden.