Praktische info

Het eerste consult is een intake gesprek, waarin uw problemen en doelen worden verduidelijkt.
U krijgt informatie over de mogelijke werkwijze en wat u kan verwachten.
Het benodigde aantal consulten varieert gemiddeld tussen de vier à twaalf keer.
Een standaard consult duurt ongeveer vijf kwartier à anderhalf uur en vindt meestal in het begin een maal per week plaats.
Desgewenst kunnen, na verloop van tijd, de consulten met langere tussenpozen plaatsvinden.

De kosten

Kosten standaard consulten hypnotherapie, psychotherapie van ongeveer anderhalf uur (negentig minuten) bedragen 100,- euro per consult.
Het eerste kennismakingsgesprek/intake therapie of coaching bedraagt 50,- euro. De intake duurt ook ongeveer 90 minuten.

Let op, kosten coaching zijn in tegenstelling tot consulten therapie niet vrijgesteld van btw, maar wettelijk altijd btw dragend. Één consult coaching van 90 minuten begraagt 121,- euro, inclusief 21 % btw.

Zie voor vergoedingsmogelijkheden het kopje hieronder en onderaan deze webpagina vindt u mijn no show regeling.

Openingstijden praktijk

De praktijk is tijdens kantooruren minimaal vier dagen van de week geopend. Per oktober 2018 zijn dat de dagen maandag, woensdag, donderdag en vrijdag geworden.

Vergoedingen

Vergoedingsmogelijkheden per 01-01-2019

Behandeling door ECP geregistreerde therapeuten wordt sinds 2014 niet langer meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt dus ook voor de door mij geboden therapie. Er blijven wel vergoedingsmogelijkheden via de aanvullende verzekering.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) hierin.

Het kan in de nieuwe situatie voordelen bieden om het zelf te betalen of om gebruik te maken van therapeuten die via de aanvullende verzekering vergoed worden:

Aanvullende verzekeringen

Hypnotherapie en ECP/NAP-geregistreerde therapeuten worden vaak door zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed.
Bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geldt het eigen risico van 385,- euro per jaar niet, ook heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.
Zorgverzekeraars die - afhankelijk van de afgesloten aanvullende polis - geheel of gedeeltelijk vergoeden, zijn (onder onder voorbehoud; neem zelf contact op met de zorgverzekeraar!):

Bovenstaande gegevens hebben betrekking op de situatie van eind 2018 /  begin 2019 en veranderen regelmatig.
U kunt dan ook het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Vermeld dat het om een therapeut gaat die lid is van de VIT en geregistreerd is bij de NAP en de RBCZ.

Meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden, in de aanvullende verzekeringssfeer, van de diverse verzekeraars kunt u vinden op de website van de VIT - overzicht vergoedingen.

No show regeling

Annulering van afspraak dient u uiterlijk 48 uur van te voren door te geven.
Indien u later dan 48 uur van te voren annuleert of niet komt opdagen, wordt er 50,- euro reserveringskosten in rekening gebracht. Eventuele incassokosten worden bij u in rekening gebracht.

Klachtrecht en tuchtrecht

Mocht u als cliënt onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van uzelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep
doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT.
In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de  SCAG.
Ook ben ik ingeschreven in het Register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie en in het Register
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, via welke het tuchtrecht geregeld is.

Beroepscode en dossiervorming

De beroepscode waar ik in eerste instantie onder val is die van de EAP/NAP en de VIT. Een beroepscode schrijft onder andere richtlijnen over geheimhoudingsplicht en ethisch handelen voor.
Van de behandeling wordt door mij een dossier gemaakt.
Functie van het dossier is onder andere geheugensteun, vastlegging van de therapeutische resultaten en de mogelijkheid om met toestemming van u; als cliënt, gerichter te kunnen doorverwijzen in geval van langdurende ziekte van mij als behandelaar.