Skip to main content

Praktische info

Het eerste consult is een intake gesprek, waarin uw problemen en doelen worden verduidelijkt.
U krijgt informatie over de mogelijke werkwijze en wat u kan verwachten.
Het benodigde aantal consulten varieert gemiddeld tussen de vier à twaalf keer.
Een standaard consult duurt ongeveer vijf kwartier à anderhalf uur en vindt meestal in het begin een maal per week plaats.
Desgewenst kunnen, na verloop van tijd, de consulten met langere tussenpozen plaatsvinden.

De kosten

Kosten standaard consulten hypnotherapie, psychotherapie van a n d e r h a l f uur (negentig minuten) bedragen € 110,- euro per consult.
Het eerste kennismakingsgesprek/intake therapie of coaching bedraagt € 60,- euro. De intake duurt ook ongeveer 90 minuten. De kosten voor therapie zijn vrijgesteld van btw.

Let op, kosten coaching zijn in tegenstelling tot consulten therapie niet vrijgesteld van btw, maar wettelijk altijd btw-plichtig. Één consult coaching van anderhalfuur begraagt (110,- plus 21 % btw) € 133,10, inclusief 21 % btw.

Zie voor vergoedingsmogelijkheden het kopje hieronder en onderaan deze webpagina vindt u mijn no show regeling.

Openingstijden praktijk

De praktijk is tijdens kantooruren op werkdagen van 9:30 uur tot 17:30 uur geopend.

Vergoedingen

Vergoedingsmogelijkheden per 01-01-2024

Behandeling door ECP-geregistreerde therapeuten wordt sinds enige tiid helaas niet langer meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt dus ook voor de door mij geboden therapie.
Wel zijn er bij diverse zorgverzekeraars (gedeeltelijke) vergoedingsmogelijkheden via de aanvullende verzekering mogelijk.
Let op dat de zorgverzekeraars tegenwoordig vergoedingbedragen hanteren qua dag/consult bedrag en maximale hoogte per jaar.
Bij burn-out klachten zijn werkgevers vaak bereid om in de te maken kosten tegemoet te komen.

Toch kan het voordelen bieden om het zelf te betalen of om gebruik te maken van therapeuten die via de aanvullende verzekering vergoed worden:

  • U kunt als cliënt(e) – samen met de therapeut(e) - veel meer een eigen therapeutisch traject bepalen, die op uw persoonlijkheid en individuele behoeften is afgestemd. De behandeling is niet in strakke en gelimiteerde voorgeschreven vormen gegoten zoals bij vergoeding vanuit de basisverzekering het geval is.
  • Bij vergoeding vanuit de basisverzekering betaalt u altijd minimaal € 385,- eigen bijdrage. Vanuit de aanvullende verzekering wordt uw wettelijk eigen risico van minimaal 385,- euro niet aangesproken.
  • De toepassing van EMDR wordt niet beperkt tot een enkel en alleen de behandeling van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis), of enkel als een onderdeel binnen een andere therapie waarbij psychotrauma een storende invloed speelt.
  • Lang niet alles wordt meer vanuit de basisverzekering vergoed. Zo worden aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen en stoornissen die werk- of relatiegerelateerd zijn (zoals burn-out) niet meer vanuit de basisverzekering vergoed. En bij specifieke fobieën (bijvoorbeeld vliegangst) hangt af dit van de mate van de ernst van de fobie.
  • Betere privacywaarborg en minder regeldruk, door niet met contracten met zorgverzekeraars in de basisverzekering te werken. Zo heeft u ook niet te maken met de wens van de zorgverzekeraars en de Nza (Nederlands zorgautoriteit) om uw diagnose en/of zorgvraagtypering te mogen ontvangen.
  • Geen last van contractuele vastgelegde zaken zoals voorrang in de wachtlijst voor eigen verzekerden, postcode beleid (u zit niet dicht genoeg bij uw therapeut van keuze), verplichte vragenlijsten en dergelijke.

Vergoedingen via de aanvullende verzekeringen

Zoals al gezegd geldt bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering het eigen risico van 385,- euro per jaar niet. Het eigen risico wordt niet aangesproken. Ook heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.
Voor de mogelijkheden van de diverse zorgverzekeraars kunt u deze link van de zorgzoeker gebruieken. Het beste kunt u zoeken op psychotherapie of hypnotherapie. Daarbij gaat het voor de zorgverzekeringen om mijn lidmaatschap van de VIT en eventueel mijn registratie als registertherapeut bij de RBCZ en/of de NAP.
Daarbij kan ik u melden dat ik voldoe aan de PSBK-eisen, indien daar een vraag over mocht zijn.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Vermeldt dat het om een therapeut gaat die lid is van de VIT en geregistreerd is bij de RBCZ en de NAP.

Meer informatie over de vergoedingsmogelijkheden van de diverse verzekeraars en een voorbeeldbrief van een coulance verzoek kunt u vinden op de website van de VIT - overzicht vergoedingen.

No show regeling

Annulering van afspraak dient u uiterlijk 48 uur van te voren door te geven.
Indien u later dan 48 uur van te voren annuleert of niet komt opdagen, wordt er de helft van het bedrag; 55,- euro reserveringskosten in rekening gebracht. Eventuele incassokosten worden bij u in rekening gebracht.

Klachtrecht en tuchtrecht

Mocht u als cliënt onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van uzelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep
doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT: Zie hier voor uitgebreide informatie!
In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de  SCAG.
Ook ben ik ingeschreven in het Register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie en in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, via welke het tuchtrecht geregeld is.

Beroepscode en dossiervorming

De beroepscode waar ik in eerste instantie onder val is die van de EAP - NVECP en de VIT. Een beroepscode schrijft onder andere richtlijnen over geheimhoudingsplicht en ethisch handelen voor.
Van de behandeling wordt door mij een dossier gemaakt.
Functie van het dossier is onder andere geheugensteun, vastlegging van de therapeutische resultaten en de mogelijkheid om met toestemming van u; als cliënt, gerichter te kunnen doorverwijzen in geval van langdurende ziekte van mij als behandelaar.