Skip to main content

Online Therapie consulten

In tijden van pandemieën zoals het Corona Covid-19 virus, of wanneer u om andere redenen niet naar de praktijk wilt of kunt komen, bestaat de mogelijkheid om bij mij therapie online te volgen.

Qua applicatie gebruik ik naast die van Therapieland inmiddels (november 2023) de EMDR Platform applicatie.
Deze laatste applicatie biedt i.t.t. Therapieland veel betere, geïntegreerde online EMDR mogelijkheden. EMDR Platform voldoet eveneens Therapieland aan alle veiligheids en privacy eisen: CE-gemarkeerd conform MDR (Medical Device Regulation) en AVG-proof servers in Europa

Het is heel eenvoudig te gebruiken. U hoeft niets te downloaden of te installeren!
U krijgt een email van mij met een link waar u op kunt klikken en de applicatie vraagt uw toestemming om uw geluid en camera te mogen gebruiken. C'est tout!

Indien u hier interesse in heeft, hebben wij vooraf een telefoongesprek zodat ik de inschatting kan maken dat dit zinvol en veilig is. Zo ja, dan volgt de mogelijkheid van een online intake en therapeutische vervolgconsulten.

Afhankelijk van uw problematiek en uw behoeften kunnen de consulten bestaan uit:

  • Psycho-educatie.
  • Hypnotherapeutische technieken om beter met angsten om te gaan of om meer rust of kracht te ontwikkelen.

En therapieën en technieken die meer op verwerking zijn gericht, zoals:

De kosten van online consulten zijn gelijk aan die van face tot face consulten. U dient over een laptop of desktop met camera en audio en een stabiele verbinding met het internet te beschikken.

De gebruikte applicatie is een veilige manier van beeldbellen die aan alle eisen (AVG – Autoriteit Persoonsgegevens) en certificaten (NEN7500 en ISO27001) voldoet.

Mocht u interesse hebben, neem dan gerust contact met mij op.