Skip to main content

Praktijk

Onder deze knop treft u informatie aan over de kosten, vergoedingsmogelijkheden, contactgegevens en zelfhulp-cd.
Onder de link "Praktische info" vindt u - naast kosten en vergoedingsmogelijkheden -  ook informatie over dossiervorming en het klacht- en tuchtrecht waaronder ik val.