Skip to main content

Toepassingen van hypnotherapie

Hypnotherapie – ook wel hypno-psychotherapie genoemd, wordt op een breed terrein van klachten toegepast.

Zoals u bij de opsomming hieronder kunt zien, beslaat hypnotherapie hetzelfde toepassingsgebied als reguliere psychotherapie. Hypnotherapie vergemakkelijkt en maakt de toepassing van psychotherapie vaak effectiever, als hulpmiddel of als alternatief. Daarnaast heeft hypnotherapie ook een pre bij klachten die als zeer autonoom optredend worden ervaren. Klachten waarbij u weinig tot geen bewuste controle op kunt uitoefenen, zoals diverse pijnklachten.

  • Gedragsproblemen, zoals een gebrek aan assertiviteit.
  • Conversiestoornis
  • Dissociatieve stoornissen.
  • Dwangmatige problemen, zoals roken en andere ongewenste gewoonten.
  • Stress, stressgevoelige (lichamelijke) klachten en chronische pijnklachten.
  • Emotionele problemen, zoals verwerking van rouw en andere pijnlijke gebeurtenissen.
  • Klachten van depressieve aard, depressies, onzekerheid, minderwaardigheidscomplexen, burnout.
  • Angst en angsten, zoals faalangst, examenvrees, fobieën, paniekaanvallen, paniekstoornissen.