Skip to main content

Moderne hypnotherapie

Moderne hypnotherapie - ook wel hypno-psychotherapie genoemd - is een prettige, effectieve, vaak kortdurende therapievorm. Moderne hypnotherapie omvat een rijke schakering aan methoden en technieken, waarbij hypnose (ook wel trance genoemd) als therapeutisch hulpmiddel wordt gebruikt. Technieken die zowel op bewuste als onbewuste processen een beroep doen.
In de moderne hypnotherapie wordt er van uitgegaan, dat mensen over meer mogelijkheden en vermogens beschikken dan ze bewust beseffen.

Een van de kenmerken van moderne hypnotherapie is dan ook de gerichtheid op innerlijke mogelijkheden - ook wel hulpbronnen genoemd - en het doelgericht gebruik ervan voor haalbare doelen. Uitgangspunt is om u – als cliënt(e) - te helpen met het zoeken naar hetgeen u ergens al weet, kunt, of inziet. U was echter nog niet in staat dit te gebruiken op het terrein van uw problemen.
Zo leert u uzelf, uw problemen en mogelijkheden anders te gaan zien en anders te gaan ervaren. Met andere woorden, het gaat om een reorganisatie van levenservaring. Het opnieuw leggen van associatieve verbanden op zodanige wijze dat problemen geen problemen meer zijn.