Skip to main content

Hypnotherapie

hypnotherapie
Hypnotherapie wordt als de oudste therapievorm en als de moeder van alle vormen van psychotherapie gezien.

Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van hypnose, ook wel trance genoemd, om tot therapeutische verandering te komen. Zogenaamde primitieve culturen hebben op diverse wijzen altijd al gebruik gemaakt van trance. Denk bijvoorbeeld aan het zingen en trommelen van sjamanen, waardoor de omstanders in trance raakten, of aan trancedans rituelen. Het woord hypnose is afgeleid van de Griekse God van de slaap en en suggereert ten onrechte dat het een toestand van slaap zou zijn. In de middeleeuwen werd het in het westen toepasselijker 'fascinatie' genoemd.

Hypnotherapie biedt mensen de mogelijkheid om door middel van een ontspannen, gerichte aandacht en suggesties (therapeutische trance) open te staan voor een innerlijk veranderingsproces. Therapeutische trance is een ontspannen toestand van gerichte aandacht en zeker geen toestand van willoosheid zoals in de toneel of showhypnose word gesuggereerd.*

Hypnose wordt bij zowel psychische klachten zoals angsten en fobieën, alsook stressgevoelige lichamelijke klachten:  vormen van hypertensie, chronische pijn, hoofdpijnen en het prikkelbare darm syndroom toegepast.

Vele bekende grondleggers van psychotherapie, zoals Freud, Jung, Janet en vele anderen hebben hypnose in hun praktijk toegepast. Tot 1920 – maakte de hypnotherapie – ook wel klassieke hypnose genoemd – veelal enkel gebruik van suggesties tot genezing en verandering, met uitzondering van Pierre Janet. Zijn fasen behandeling en psychologie vormt thans internationaal erkend de basis voor behandeling van ernstig, chronisch getraumatiseerde mensen.

Tegenwoordig maakt de moderne hypnotherapie naast suggesties gebruik van een rijk scala aan - op het individu afgestemde, technieken die de innerlijk oplossende vermogens (de zogenaamde hulpbronnen) stimuleren en activeren.

*Bij toneel of showhypnose wordt, in tegen stelling tot hypnotherapie, doorlopend macht van de hypnotiseur gesuggereerd over de proefpersonen die op het toneel staan. Vaak ook bij verschijnselen die helemaal niets met hypnose zelf te maken hebben (bijvoorbeeld het vermogen van het lichaam om hitte te verdagen zonder blaren te krijgen). Bij toneelhypnose beschikt de hypnotiseur over technieken en veel ervaring om hypersuggestiebele personen uit het publiek te selecteren. Mensen die weten dat het de bedoeling is om raar te gaan doen en een publiek te vermaken en indirect aangeven daar geen bezwaar tegen te maken en de hypnotiseur hierin te volgen. Vanuit de sociale psychologie is het bekend dat mensen dingen kunnen doen die ze normaal nooit zouden doen, zodra ze de verantwoording voor dit gedrag aan een ander of iets anders kunnen toeschrijven dan henzelf; in dit geval aan de hypnose.