EMDR

DE WONDERLIJKE WERELD VAN DE FLASH TECHNIEK IN DE EMDR – THERAPIE

De wonderlijke wereld van de flash techniek in de emdr techniek

De nieuwe EMDR Flash Technique

In 15 minuten de emotionele lading van een zwaar beladen traumatische herinneringaanzienlijk verminderen of zelfs helemaal neutraliseren, zonder dat je als cliënt er aan hoeft tedenken of er iets van hoeft te voelen?

"Dat kan niet, dat bestaat niet", zou ik vroeger zeggen!
En toch bestaat het tegenwoordig wel degelijk!

Mensen kunnen met de EMDR Flash technique (Flash techniek) een zwaar beladen beladen traumatische herinnering snel qua lading laten zakken. De ondraaglijke spanning zakt naar een niveau waarop ze er rustig naar terug kunnen kijken en er over kunnen praten.
Uitgedrukt op een Subjective Units of Distress (SUD)-schaal, waar 10 staat voor de sterkstmogelijke spanning/emotionele lading en 0 voor een neutraal rustig gevoel, gaat het dan vaneen 10 naar een 3 of soms zelfs naar een 0.

Onderdeel van de techniek is dat de cliënt praat met de therapeut over bijvoorbeeld een fijne activiteit of naar mooie muziek luistert en daarin helemaal opgaat, een zgn. Positive Engagement Focus.
Bij deze plezierige focus tikt de cliënt langzaam afwissend op zijn of haar linker- en rechterbeen (zogenaamde bilaterale stimulatie). Hierbij knippert de cliënt - op aanwijzing van de therapeut - zo nu en dan drie keer achtereen snel met de ogen, zonder aan het trauma te denken.

Waar komt de Flash Techniek vandaan?

Bij EMDR-therapie komt het soms voor dat de lading van een traumatische herinnering zo sterk is dat de cliënt, bewust of onbewust, alles blokkeert. Hij of zij voelt niets meer, ziet niets meer en er gebeurt niets meer. Of de cliënt begint te dissociëren en ontkoppelt zichzelf van zijn of haar lichaam en heeft bijvoorbeeld de ervaring boven zijn of haar lichaam te zweven.
Het lijkt alsof het emotionele brein zegt dat het levensgevaarlijk is om deze herinnering bewust aan te raken. Dat je dan in een eeuwigdurende hel terecht komt, waar je nooit meer uitkomt!

In bovenstaande gevallen is toepassing van gewone EMDR niet meer mogelijk.

In de EMDR-therapie was het gebruikelijk om dan vanuit een sterk besef van veiligheid in het heden slechts een paar seconden aan het trauma te denken. En vervolgens bij herhalingen steeds een paar seconden langer. De zogenaamde CIPOS (Constant Installation of PositiveOrientation and Safety)- techniek. Werkzaam, maar heel veel tijd consumerend.

Phillip Manfield, een zeer kundige, ervaren therapeut en EMDR-trainer ging experimenterendoor deze cliënten steeds korter “om het hoekje” heel even naar het trauma te laten kijken.
Hieruit ontstond de eerste versie van de Flash Techniek waarbij er in een fractie van een seconde aan het beeld van het trauma werd gedacht. Een flits die zo kort duurt dat je als cliënt er geen details of gedachten bij kunt vormen. Vandaar de naam Flash Techniek (Flitstechniek).
Het werkte verrassend goed. In de huidige, latere versie wordt er echter helemaal niet meer aan het trauma gedacht, en dit werkt nog sneller en beter.

Hoe kan zoiets toch in hemelsnaam werken?

De sleutelbegrippen hierbij zijn subliminale beïnvloeding en memory reconsolidation.
Subliminale beïnvloeding staat voor activatie van neurale hersennetwerken buiten of benedende bewuste gewaarwording. Denk aan hoe vroeger in de bioscopen een heel snelle flits vaneen flesje Cola werd gegeven. Zo snel dat het niet of nauwelijks bewust werd waargenomen.In de pauze steeg de omzet van de verkoop van Cola dan aanzienlijk! Je ervaart niets bijzonders, maar toch wordt er onbewust iets in beweging  gezet. Inmiddels is dit bij mijn weten, in ieder geval in de VS, verboden.

Bij de flash wordt er onbewust een link gelegd naar de traumatische herinnering zonder dat je die bewust hoeft te beleven. Dit maakt dat er geen onrust ontstaat. Iets wat voor het emotionele brein heel verrassend is en tegen de verwachtingen van de opgeslagen traumatische (leer)ervaring ingaat.

De afwezigheid van onrust (disturbance) geeft voor het emotionele brein een zogenaamde prediction error of mismatch. Dat wil zeggen dat er iets gebeurt wat tegen de verwachtingenvan het brein en de aard van de traumatische ervaring ingaat. En dit heeft een bijzonder effect op vastzittende, blokkerende ervaringen die destijds met veel stresshormonen zijn opgeslagenin het brein.

En dan komen we op het terrein van memory reconsolidation: het ophalen en updaten vanoude herinneringen en het opnieuw opslaan ervan in het lange termijn geheugen.
Stressvolle, traumatische ervaringen met een tijdloos karakter zijn geïsoleerd opgeslagen en communiceren niet meer met onze volwassen vermogens en inzichten. Ze zijn als het ware (locked) gesloten voor andere informatie (updates). Worden ze geactiveerd dan ervaren we moeilijke emoties en sensaties die op hun beurt weer allerlei gedragingen kunnen oproepen om er meeom te gaan, om de emotionele pijn te dempen of te verminderen.

Worden ze echter geactiveerd terwijl er iets plaatsvindt dat tegen de verwachtingen van het trauma ingaat (een zgn. prediction error/ mismatch gevend) dan wordt de herinnering vloeibaar (unlocked) en kan nieuwe informatie er aan toegevoegd worden (updating) en er zich mee vermengen. Waarna het na enkele uren weer opnieuw wordt opgeslagen in het langetermijn geheugen, maar nu met een blijvend veranderd karakter.

Tijdens de Flash vermengt de traumatische herinnering zich zo met het veilige heden, de prettige aandacht focus en het besef dat het verleden voorbij is en overleefd is.
Waarna het opnieuw in het lange termijn geheugen wordt opgesloten, maar nu met het besef en gevoel van veiligheid en de impliciete boodschap dat je als persoon veel meer bent dan de traumatische herinnering. Je blijft nog altijd weten wat er gebeurd is, maar het grijpt je niet meer aan en doet je niets meer.

Sterke punten van de Flash Techniek:

 • Het werk snel en gemakkelijk.
 • Traumatische gebeurtenissen die emotioneel zo zwaar zijn dat ze nauwelijks te behandelen zijn, kunnen nu zonder een lang pijnlijk proces snel van het grootste deel van de lading worden ontdaan.
 • Door de afwezigheid van onrust hoeven cliënten geen afweermechanismen in te zetten om de emotionele pijn te verzachten. Bijvoorbeeld meteen reageren met heftige woede om zo de gevoelens van kwetsbaarheid en schaamte niet te hoeven voelen. Iets wat bijgewone EMDR- sessies soms gebeurt en een volledige verwerking kan belemmeren
 • Het is een mooie introductie op gewone EMDR.
 • In een korte tijd kan je meerdere herinneringen behandelen. Bijvoorbeeld twee in één sessie.
 • Bij ontregelde cliënten kan het een goed instrument voor stabilisering zijn.

Aandachtspunten bij de Flash Techniek:

 • Om de aandacht goed te vangen, mag de afleidende focus op een prettige herinnering of activiteit (Positive Engagement Focus) niet te zwak zijn.
 • Indien er bij de te behandelen herinnering sprake is van een onderliggende, vroegere herinnering die de huidige aanstuurt (een feeder-memory) dient die als eerste teworden behandeld. Het gevoel van machteloosheid een werkconflict wordt bijvoorbeeld sterk aangestuurd door gevoelens van machteloosheid tijdens fysiek misbruik in de jeugd. In het geval van een feeder memory wordt deze herinnering meestal als eerste behandeld met de Flash Techniek.
 • Soms komen belemmerende overtuigingen omhoog waarover eerst gesproken moet worden, zoals “Als dat zo snel oplost, lijkt het alsof er niets gebeurd is, ik me aangesteld heb,“ of “Zo komt de dader er mooi vanaf.”

De Flash Techniek als onderdeel van EMDR-therapie.

De Flash Techniek wordt gebruikt in de voorbereidende fase van EMDR en soms als een opzichzelf staande therapie.
Zelf volg ik in het gebruik ervan de grondlegger Phillip Manfield.
Hij adviseert de Flashtechniek vooral in de voorbereidende fase van EMDR te gebruiken, ofals de lading zo sterk is dat gewone EMDR niet gaat werken.
Is de lading aanzienlijk gedaald dan kan men verder gaan met gewone EMDR.
Gewone EMDR geeft meestal veel associatieve verbanden en inzichten die een generaliserendeffect hebben en mijns inziens een diepere verwerking geven.
Het blijft ook een wat rare techniek: iets verwerken zonder er zelfs aan te denken! Maar daardoor tegelijkertijd ook revolutionair qua karakter.

Persoonlijk ervaar ik het als een verrijking van de mogelijkheden bij het werken met EMDR.
Bij twijfel of een bepaalde verwerking niet te belastend is voor een bepaalde cliënt, kun je nu als EMDR-therapeut heel veilig met de flash beginnen. De flash biedt ook veel mogelijkheden om snel stabiliserend te werken bij cliënten die het erg zwaar en moeilijk hebben.
Kortom ik ben blij dat het bestaat!

 

© Texts / Auteursrecht O.C. Delfin, all rights reserved 2003- 2021 - pictures by AMC Verhoogt

EMDR een effectieve therapie

EMDR, een effectieve therapie

EMDR, een effectieve therapie

Een bijzondere therapie

EMDR wordt steeds bekender als een effectieve vorm van psychotherapie. Bij traumaverwerking werkt het sneller, is minder belastend en cliëntvriendelijker dan de gebruikelijke, traditionele vormen van psychotherapie.

Niet alleen is EMDR de aangewezen therapie bij PTSS (posttraumatische stressstoornis - psychotrauma), maar ook bij tal van andere klachten bewijst het goede diensten.

Zo wordt EMDR-therapie ook toegepast bij angsten, fobieën, onzekerheidsproblematiek (belemmerende overtuigingen over zichzelf) en verslavingen.

EMDR is in principe overal toe te passen waar belemmerende levenservaringen tot problemen hebben geleid. Hetzij als een therapie op zichzelf of als een onderdeel van een bredere therapiebehandeling.

Redenen waarom steeds meer professionals zich erin scholen en het aantal EMDR-therapeuten in Nederland explosief is gegroeid.
Een veilige, cliëntvriendelijke en succesvolle EMDR-therapie vereist echter wel een grondige training in deze deze methode. Naast een brede kennis en ervaring (kunde) op het gebied van psychotherapie. Ook al lijkt de toepassing van techniek van deze therapie op zich eenvoudig.

Hoe EMDR in zijn werk gaat.

Tijdens de behandeling zoeken we herinneringen of voorstellingen van belemmerende ervaringen waarop u zich als cliënt gaat richten. In EMDR-taal heet dat een target scherpstellen. Meestal gaat het om herinneringen (flash backs), maar bij angsten kan het ook om beelden van toekomstige catastrofale verwachtingen gaan ( flash forwards).

Tijdens het verwerken van de ervaringen maakt EMDR gebruik van afleidende oogbewegingen, van links naar rechts en visa versa. Soms past men ook alternerende piepjes of klikjes toe van het linker naar het rechteroor door middel van een koptelefoon.
Deze afleidende stimulatie brengt het verwekingsproces op een spontane manier op gang.

Bij de verwerking ervaart u niet alleen dat nare herinneringen en beelden steeds minder gevoelig worden, maar zij vermengen zij zich ook met met nieuwe inzichten en andere positieve herinneringen.
Al is het alleen al het ervaren besef van “Ik heb het overleefd, het is voorbij en ik ben nu veilig.”

Het target/de herinnering is verwerkt wanneer u zonder beladen gevoelens, in alle rust met positieve gedachten over u zelf, aan de gebeurtenis kunt terugdenken.

De efficiëntie en effectiviteit van EMDR-therapie.

Hoewel EMDR, net zoals bij andere vormen van psychotherapie, inzet kan vergen en hard werken kan inhouden (zie EMDR een wondermiddel?), biedt het een aantal belangrijke voordelen:

 • EMDR werkt in het algemeen sneller, dieper en grondiger dan de andere gebruikelijke vormen van therapie.
 • Het is veel minder belastend bij trauma verwerking dan de traditionele manier, zoals imaginaire exposure (cognitieve gedragstherapie), waarbij de cliënt als huiswerk het trauma steeds moet gaan herbeleven.
 • EMDR stimuleert uw eigen probleemoplossende vermogens in het verwerkingsproces. Vaak krijgen cliënten spontaan stromen van nieuwe inzichten over zichzelf – en soms ook over de andere betrokkenen.
 • EMDR therapie is sterk cliënt gericht (client centered). Als cliënt wordt u niet gestuurd of in iets onderwezen. De veranderingen komen op een spontane en natuurlijke wijze vanuit uzelf en hebben daardoor volledig betrekking op uw eigen persoonlijke ervaringen, leefwereld en referentiekaders. Een therapeut kan nooit zo goed uw innerlijk kennen als uzelf.
 • Meestal blijkt bij een follow up – na afsluiting van de therapie - dat niet alleen de klacht niet is terug gekomen, maar dat de positieve veranderingen verder zijn toegenomen. Dat het alleen maar steeds beter met hem of haar gaat.

Veel meer over het verwerkingsproces, de techniek, hoe het precies in de praktijk gaat en de achterliggende theorieën kunt u verder op in mijn site lezen bij de pagina algemene werkwijze EMDR en de EMDR techniek!

De door mij zeer gewaardeerde trainer Ludwig Cornil over het belang van het nu en het dubbele bewustzijn bij EMDR.

EMDR – hoe het is ontstaan.

EMDR (voluit Eye Movement Desensitization and Reprocessing) werd zo'n 25 jaar geleden door Francine Shapiro – een Amerikaanse psychologe – per toeval ontdekt.

Zij liep door een park terwijl zij gepreoccupeerd was door persoonlijke problemen, waaronder kanker. Opeens merkte zij dat haar problemen zich oploste nadat zij spontaan ritmische bewegingen had gemaakt met haar ogen.

Na hier mee geëxperimenteerd te hebben, ging zij het bij patiënten toepassen. Aanvankelijk dacht zij dat de oogbewegingen nare beelden en herinneringen ongevoelig maakte en uitdoofde (desensitisatie genoemd in de gedragstherapie) en noemde zij het EMD. Later ontdekte zij dat er veel meer gebeurde en dat nieuwe inzichten en andere herinneringen zich mengde met de oorspronkelijke herinneringen en kwam de R (Reprocessing) van EMDR erbij.

Zij heeft meteen veel gewerkt met getraumatiseerde Vietnam veteranen en hier onderzoek naar gedaan.
De goede resultaten werden niet geloofd door haar vakgenoten. Zij gingen het onderzoek overdoen om tevergeefs proberen te bewijzen dat het niet waar was.

Zo ontstond een overweldigende hoeveelheid onderzoek over de werkzaamheid ervan. Er is dan ook geen therapie bij PTSS die over zoveel wetenschappelijk onderzoek kan bogen dan EMDR.

Hoe EMDR mij als therapeut heeft geïnspireerd.

Toen ik in de jaren negentig voor het eerst hoorde over EMDR was ik nogal sceptisch. Nadat ik echter vernam dat mijn oude docent Hans Cladder het serieus nam, ging ik op onderzoek uit.
Na mijn eerste kennismaking tijdens een workshop werd ik meteen erg enthousiast.
Mijn allereerste oefensessie was met een collega, die na een nachtmerrie steeds angstiger en fobisch begon te reageren bij spoorwegovergangen.

Als targetbeeld namen we het nachtmerriebeeld en er ontstond een proces waarbij de onderliggende oorzaak van de nachtmerrie duidelijk werd: een vereenzelviging met een dodelijk ongeluk van een oude jeugdvriend.

Innerlijk werd hij rustiger tijdens de sessies en tal van functionele inzichten kwamen vervolgens spontaan naar boven. Zoals dat dit soort van ongelukken weinig voorkomen en dat de kans dat hem dat zou overkomen één op de zoveel miljoen was.

Na deze sessie kon hij weer vrij en probleemloos autorijden en spoorwegovergangen passeren.
Deze eerste ervaring motiveerde mij om mij verder te gaan ontwikkelen in EMDR.

Mijn EMDR opleiding.

Na het volgen van diverse EMDR workshops, heb ik de officiële, internationaal erkende "EMDR level I en level II" training gevolgd (volgens de richtlijnen van - en erkend door Francine Shapiro).
Vervolgens heb ik het officiële, geaccrediteerde EMDR-practitioner traject gevolgd, waarmee ik van de EMDR Europe Association de titel Approved EMDR-practitioner kreeg. Als EMDR-therapeut ben ik lid van de Vereniging EMDR Nederland en EMDR Belgium.

Hierna heb ik – naast veel workshops – een opleiding gevolgd in EMDR bij chronische traumatisering en dissociatie (bij dissociatie worden stukken ervaring en van de persoonlijkheid losgekoppeld van de rest van de persoon).

Mijn drijfveren om met EMDR te werken.

EMDR vertegenwoordigt voor mij de essentie wat therapie werkzaam en mooi maakt.
Met name spreekt mij aan dat inzichten en de veranderingen tijdens het EMDR-proces van binnen uit komen, vanuit de eigen levenservaring. En dus altijd veel passender zijn voor de cliënt dan wat een therapeut kan suggereren of bedenken.

Waarbij tijdens de verwerking van problematische gebeurtenissen, aangeboren probleemoplossende vermogens en positieve ervaringen (hulpbronnen) op een spontane wijze geactiveerd worden en zich vermengen met de in het zenuwgestel opgeslagen problemen. In het Engelstalige EMDR-jargon “linking” van informatie genoemd.

In mijn behandeling combineer ik EMDR nog al eens met hypnotherapie wanneer er behoefte is aan een meer omvangrijkere behandeling. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke Cognitieve Gedragstherapie combinatie in de Nederlandse GGZ.
Hoewel de grondlegster van EMDR zich zo veel mogelijk wilde distantiëren van hypnose en hypnotherapie, zijn er toch heel veel raakvlakken.

Zeker in de voorbereidende fase van EMDR is er erg veel geleend van de hypnotherapie en het is een onmisbaar onderdeel bij chronisch getraumatiseerde cliënten met dissociatie. Spreekt men in EMDR over linking van informatie, zo spreekt men het in hypnotherapie over het leggen nieuwe associatieve verbanden als de essentie van therapie. Hypnotherapeutische kennis en ervaring sluit dus heel mooi aan op EMDR.
Zonder de verschillen tussen EMDR en hypnotherapie te willen ontkennen is de uitspraak van de bekende Amerikaanse EMDR-trainster Carol Forgash op het EMDR-congres te Milaan in 2015 tekenend: “..eigenlijk zijn we als EMDR-therapeuten met hypnotherapie bezig....”

Is uw interesse gewekt? Lees dan verder op de vervolgpagina's of neem contact met mij op als u persoonlijke vragen heeft.Relevante literatuur

Relevante literatuur

 • Shapiro R. (2005) EMDR Solutions: pathways to healing. New York: Norton.
 • Shapiro, F.& Forrest, M. S. (1997). EMDR: the breakthrough therapy for overcoming anxiety, stress, and trauma. New York: Harper Collins Publischers.
 • Shapiro, F. (1995) Eye Movement Desensitization and Reprocessing: basic principles, protocols, and procedures. New York: The Guilford Press.
 • Grand, D. (2001). Emotional Healing at Warp Speed: the power of EMDR. New York: Harmony books.
 • Lipke, H. (2000). EMDR and Psychotherapy Integration: theoretical and clinical suggestions with focus on traumatic stress. Boca Raton: CRC Press.
 • Hartung, J.G. & Galvin, M. D. (2003). Energy Psychology and EMDR: combining forces to optimize treatment. New York: Norton.
 • Phillips, M. (2000). Finding The Energy To Heal: How EMDR, hypnosis, imagery, and body-focused therapy can help restore mindbody health. New York:Norton.
 • Parnell, L. (1997). Transforming Trauma: EMDR. New York: Norton.
 • Parnell, L. (1999). EMDR in the Treatment of Adults Abused as Children. New York: Norton.
 • Baldé, P. (2001) Met andere ogen bekeken: EMDR, een nieuwe doeltreffende therapie voor het genezen van emotionele problemen. Rijswijk: Elmar B.V.
 • Shapiro, F (2013) Je verleden voorbij: je leven opnieuw in handen met de zelfhulptechnieken uit de EMDR-therapie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
 • Croitoru, T (2015) De EMDR-revolutie: verander je leven herinnering na herinnering. Zottegem: Feniks Uitgeverij.

Introductie

Introductie

introductie emdr
Na jarenlange ervaring blijft het voor mij boeiend en inspirerend om te zien hoe cliënten op een creatieve wijze hun problemen oplossen en zich persoonlijk ontwikkelen met behulp van hypnotherapie of EMDR.

Specialisatie

Mijn specialisatie is de behandeling van onzekerheidsproblematiek en klachten van depressieve aard. U kunt echter bij mij komen voor een breed scala aan klachten en problemen, zoals paniekstoornissen, fobieën, stressklachten, onverwerkte gebeurtenissen (psychotrauma) en PTSS (posttraumatische stressstoornis).
Ook voor werkgerelateerde problematiek, coaching kunt u bij mij terecht.

Door ervaring heb ik geleerd dat de aard van de klacht waarmee u komt niet doorslaggevend is voor het succes van therapie.
Wat uw problemen ook zijn, ongeacht hoe ontmoedigd u er door bent, u bent altijd veel meer dan uw problemen.
Ernstige klachten zijn dan ook soms verrassend snel op te lossen, terwijl andere keren lichte(re) problemen langer werk vergen.
Tal van factoren kunnen hierbij een rol spelen, zoals uw leefsituatie, uw achtergrond en uw persoonlijkheid. Bij effectieve therapie is dan ook het herkennen en gebruik maken van uw individualiteit altijd van doorslaggevend belang.

In mijn visie is therapie dus meer dan het toepassen van technieken op klachten. Technieken zijn belangrijk, maar krijgen pas hun waarde en effectiviteit binnen een therapeutische, doelgerichte relatie.
Een samenwerkingsrelatie waarin uw individualiteit, uw doelen en mogelijkheden het uitgangspunt zijn.
Een samenwerkingsverband waarin u zich als cliënt begrepen, veilig en gerespecteerd weet.

Behandelmethoden

Moderne hypnotherapie combineer ik regelmatig met technieken van andere aan hypnotherapie verwante methoden, zoals solution focused therapy (oplossingsgerichte therapie) en NLP.
Naast, of in combinatie met hypnotherapie werk ik als EMDR Europe pratitioner vooral veel met EMDR-therapie.
Indien geïndiceerd, bij meerwaarde en in overleg met de cliënt werk ik met HAT - Heart Assisted Therapy - ook wel een lichaamsgerichte vorm van EMDR genoemd, of brainspotting.

Kenmerken van mijn stijl zijn: diepgang, gerichtheid op uw eigen doelen, sterke kanten en mogelijkheden binnen een sfeer van samenwerking.

Achtergrond

Meest recentelijk heb ik de opleiding basic and advanced training Heart Assisted Therapy (HAT) gevolgd en afgerond. Tevens heb ik recentelijk een opleiding dissociatieve stoornissen en EMDR - een specialistische benadering bij chronisch getraumatiseerde mensen, gevolgd.

Begin 2006 heb ik de titel Europe Approved EMDR-Practitioner behaald. Dit is een vervolgtraject op de door mij eerder gevolgde EMDR level I en level II training.
Lid ben ik van Vereniging EMDR Nederland en de Belgische vereniging EMDR-Belgium, als EMDR-practitioner.

Als Europees gecertificeerd beroepsbeoefenaar van psychotherapie - afgestudeerd in de modaliteit hypno-psychotherapie, ben ik houder van het European Certificate of Psychotherapy (ECP) en sta ik als zodanig geregistreerd bij de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) te Wenen en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP), die de nationale afdeling is.

Voor het behalen van het ECP heb ik, na mijn opleidingen hypnotherapie, een driejarige bijscholing (upgrading) gevolgd.

Als integratief - hypnotherapeut ben ik lid van de VIT: Vereniging van Integraal Therapeuten - Beroepsvereniging voor therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg.
Hypnotherapeutische opleidingen die ik onder andere heb gevolgd, zijn die van het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) en het Instituut voor Toegepaste Hypnose (ITH); momenteel Nederlandse Academie voor Psychotherapie geheten. Vooropleiding: HBO-maatschappelijk werk.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en om mijn vaardigheden verder te vergroten neem ik, naast literatuurstudie, regelmatig deel aan congressen, workshops en trainingen (permanente educatie).

Wat kunt u verwachten

 • Een gedegen en brede aanpak
 • Een moderne werkwijze en benadering, met een focus op innerlijke kracht en (onbewuste) mogelijkheden
 • Een pragmatische benadering
 • Deskundigheid
 • Jarenlange ervaring
 • Zorg en nazorg
 • Persoonsgerichte werkwijze

EMDR zelf toepassen

EMDR zelf toepassen

Kan men EMDR zelf toepassen?

Hoewel er interessante mogelijkheden zijn om EMDR zelf toe te passen, kan men in het algemeen EMDR veel beter eerst in therapie ervaren.
Hoewel de EMDR techniek tijdens het verwerken van herinneringen simpel lijkt, zijn er vele keuzemomenten die voor een leek moeilijk te overzien zijn. Daarbij kan EMDR ook gepaard gaan met het ervaren van heftige emoties. Emoties die op hun beurt aanleiding kunnen geven tot een vastlopen van het verwerkingsproces. Ook het werken met een ogenschijnlijk minuscuul probleempje kan associatief verknoopt blijken te zijn met diepere, emotioneel beladen problematiek.

In EMDR is er onder andere sprake van een korte of lange voorbereidings- en verwerkingsfase. In de verwerkingsfase van EMDR, wordt gebruik gemaakt van bilaterale stimulatie: afleidende prikkels waarbij afwissend de linker- en rechterhersenhelft wordt gestimuleerd – meestal door middel van oogbewegingen.

In de voorbereidingsfase wordt er veelal gebruik gemaakt van zelfcontroletechnieken.
De meeste mensen kunnen de zelfcontroletechnieken heel goed zelf leren toe te passen en hiermee hun voordeel behalen. Mits men men niet lijdt aan ernstige complexe problematiek die veroorzaakt wordt door langdurige, chronische traumatisering of emotionele verwaarlozing in de vroege jeugd.
Zelfcontroletechnieken waarmee men stress kan verminderen en kan leren om beter om te gaan met spanningen en moeilijk gevoelens.
Het gaat hierbij om technieken die oorspronkelijk uit de hypnotherapie afkomstig zijn. Ze doen een beroep op het voorstellingsvermogen en de lichaamsbeleving. Zoals het imaginair verplaatsen in een prettige omgeving en het ervaren van de ontspanning. En hoe men vervolgens hiermee stressgevoelens kan verminderen of afremmen.

Naast zelfcontroletechnieken kan men ook vaak profiteren van het gebruik van bilaterale stimulatie (van de verwerkingsfase) zelf, zolang het gaat om lichte angsten en spanningen – in tegenstelling tot het zelf verwerken van herinneringen.
Het gaat dus om het zelf afzwakken van lichte angstgevoelens of stress naar aanleiding van dagelijkse stressvolle gebeurtenissen, irritaties en dergelijke.
Men past dan bilaterale stimulatie zelf toe. Bijvoorbeeld door zelf toegepaste oogbewegingen, of door afwisselend met gekruiste armen op de linker en rechter schouder met de vingers te tikken.
Het zelf verwerken van herinneringen (geheugenverwerking) is echter, zoals al eerder gezegd, een ander verhaal en af te raden. Men zoekt beter een goed geschoolde en erkende EMDR – therapeut.

Voor wie EMDR zelf wil gaan toepassen, is het recentelijk verschenen boek van de grondlegster van de EMDR, Francine Shapiro een must.
Een zelfhulp boek met de titel " Je verleden voorbij – je leven opnieuw in handen met de zelfhulptechnieken uit de EMDR-therapie."
Een uitstekend, helder geschreven zelfhulp boek op het gebied van EMDR-therapie.
Zie de literatuurlijst verderop!

© Texts / Auteursrecht O.C. Delfin, all rights reserved 2003- 2021 - pictures by AMC Verhoogt