Skip to main content

EMDR, PTSS en wetenschappelijk onderzoek

EMDR is een nog jonge, veelbelovende therapeutische methode waarmee snel en diepgaand beladen herinneringen en trauma's verwerkt kunnen worden.

Het gaat hier om een therapeutische methode die eind jaren tachtig bij toeval in de VS door Francine Shapiro ontdekt is.
In de begindagen werd EMDR vooral gebruikt bij de behandeling van posttraumatische stressstoornissen (PTSS).
Op het gebied van traumaverwerking is er geen methode waarover in zo een korte tijd zoveel wetenschappelijk onderzoek is gepubliceerd als EMDR.
Naast onderzoek naar de therapeutische effecten van EMDR is er ook veel interessant neurologisch onderzoek gedaan.
Met SPECT Scans (Single Photon Emission Computed Topografy) werd er gekeken naar de opslag van trauma's en de verwerking ervan met behulp van EMDR.
De laatste tijd wordt er steeds meer onderzoek gepubliceerd over het werkingsmechanisme van EMDR. Zie ook de pagina De EMDR techniek voor de diverse theorieen hierover.
Bij behandeling van PTSS wordt in steeds meer landen EMDR als een eerste keuze behandeling beschouwd.

Naast de behandeling van PTSS, heeft EMDR een steeds groter toepassingsgebied gekregen; onder meer bij stressklachten, gestagneerde rouw, verslavingen en angststoornissen zoals fobieën.