Algemene Werkwijze EMDR therapie

Het standaard protocol in de EMDR therapie

EMDR therapie maakt gebruik van het zogenaamde Acht Fasen Protocol; ook wel het Standaard Protocol genoemd.

De eerste fase in EMDR therapie bestaat uit een uitgebreide anamnese, diagnose en het opstellen van een behandelingsplan.
In de tweede fase wordt de cliënt door middel van het geven van informatie voorbereid op het eigenlijke werken met EMDR. Stabilisatie van de klachten en het leren omgaan met emoties zijn soms onderdeel van deze fase (zie "ego versterkend werken met EMDR").
In de derde fase (de zogenaamde assesmentfase) wordt de te verwerken herinnering gekozen. Een beeld dat het meest nare moment weergeeft van de te verwerken gebeurtenis wordt bepaald; samen met een negatieve en positieve cognitie. Dat wil zeggen een ongewenste en een gewenste uitspraak over uzelf in relatie met de herinnering aan de gebeurtenis (bijvoorbeeld: "Ik ben anders;" versus "ik ben goed zoals ik ben").
Op een schaal van 1 tot 7 wordt ingeschaald hoe geloofwaardig de positieve cognitie voelt.
De mate van spanning of emotie die het beeld oproept wordt ingeschaald op een schaal van 0 tot 10. Nul is een rustig, neutraal gevoel en 10 zo sterk of naar als maar kan.
Hierna begint het eigenlijke verwerkingsfase. Verderop kunt u meer lezen over hoe de EMDR techniek van de verwerkingsfase in de EMDR-therapie precies gaat.  Na verwerking volgt het vestigen van positieve cognities en een body scan.

Standaard visie op te verwerken herinneringen in de EMDR therapie

EMDR gaat er van uit dat vroegere ervaringen in de jeugd, vaak de grondslag hebben gelegd voor huidige problemen en klachten. Vroegere ervaringen veroorzaken dus de huidige problematiek en klachten.
Beperkende overtuigingen, denkstijlen en cognities worden niet zo zeer gezien als de oorzaak voor psychische problemen, zoals de gebruikelijke visie is binnen psychotherapieën zoals de cognitieve gedragstherapie en NLP.
EMDR daarentegen ziet belemmerende overtuigingen en opvattingen over zichzelf als veel meer als een symptoom, een gevolg van opgeslagen belemmerende levenservaringen.
Indien er sprake is meerdere traumatische ervaringen die tot de huidige problematiek hebben geleid, gaat men eerst aan de slag met deze vroegere ervaringen. Het liefst waar iets begonnen is (zogenaamde sleutelervaringen), of met ervaringen die als het ware nog steeds emotioneel bewijzen dat er iets mis is met u als persoon.
Vervolgens krijgen, in zo verre dat nog nodig is, recentelijke ervaringen en huidige situaties of triggers de aandacht.
Tenslotte wordt er (zoals bij fobieën) geëindigd met het maken van toekomstscenario's (future templates), die nodig zijn voor toekomstige acties en gedragingen.
Men ziet dan zichzelf op een gewenste wijze gedragen in situaties die voorheen met angst werden doorstaan, of werden vermeden.

Andere protocollen binnen de EMDR therapie

Binnen de EMDR therapie bestaan vele aangepaste protocollen die bij bijvoorbeeld chronische pijn, verslavingen, OCS (dwang) of chronische traumatisering met dissociatieve klachten* worden gebruikt. EMDR-therapie kan dan ook op een veel breder gebied dan enkel PTSS (posttraumatische stressstoornis) worden toegepast.

Delen van ervaring, mentaal functioneren of de persoonlijkheid zijn dan min of meer losgekoppeld geraakt en vormen geen samenwerkende eenheid meer met de rest van de persoon.

© Texts / Auteursrecht O.C. Delfin, all rights reserved 2003- 2021 - pictures by AMC Verhoogt