Praktijk voor EMDR en moderne hypnotherapie || Ladogameerhof 277 || 1060 RG Amsterdam || 06 55 62 53 72

EMDR

EMDR een effectieve therapie

Een bijzondere therapie.

EMDR wordt steeds bekender als een effectieve vorm van psychotherapie.
Bij traumaverwerking werkt het sneller, is minder belastend en cliëntvriendelijker dan de gebruikelijke, traditionele vormen van psychotherapie.
Niet alleen is EMDR de aangewezen therapie bij PTSS (posttraumatische stressstoornis - psychotrauma), maar ook bij tal van andere klachten bewijst het goede diensten.
Zo wordt EMDR-therapie ook toegepast bij angsten, fobieën, onzekerheidsproblematiek (belemmerende overtuigingen over zichzelf) en verslavingen.
EMDR is in principe overal toe te passen waar belemmerende levenservaringen tot problemen hebben geleid. Hetzij als een therapie op zichzelf of als een onderdeel van een bredere therapiebehandeling.
Redenen waarom steeds meer professionals zich erin scholen en het aantal EMDR-therapeuten in Nederland explosief is gegroeid.
Een veilige, cliëntvriendelijke en succesvolle EMDR-therapie vereist echter wel een grondige training in deze deze methode. Naast een brede kennis en ervaring (kunde) op het gebied van psychotherapie. Ook al lijkt de toepassing van techniek van deze therapie op zich eenvoudig.

Hoe EMDR in zijn werk gaat.

Tijdens de behandeling zoeken we herinneringen of voorstellingen van belemmerende ervaringen waarop u zich als cliënt gaat richten. In EMDR-taal heet dat een target scherpstellen. Meestal gaat het om herinneringen (flash backs), maar bij angsten kan het ook om beelden van toekomstige catastrofale verwachtingen gaan ( flash forwards).
Tijdens het verwerken van de ervaringen maakt EMDR gebruik van afleidende oogbewegingen, van links naar rechts en visa versa. Soms past men ook alternerende piepjes of klikjes toe van het linker naar het rechteroor door middel van een koptelefoon.
Deze afleidende stimulatie brengt het verwekingsproces op een spontane manier op gang.
Bij de verwerking ervaart u niet alleen dat nare herinneringen en beelden steeds minder gevoelig worden, maar zij vermengen zij zich ook met met nieuwe inzichten en andere positieve herinneringen.
Al is het alleen al het ervaren besef van “Ik heb het overleefd, het is voorbij en ik ben nu veilig.”
Het target/de herinnering is verwerkt wanneer u zonder beladen gevoelens, in alle rust met positieve gedachten over u zelf, aan de gebeurtenis kunt terugdenken.

De efficiëntie en effectiviteit van EMDR-therapie.

Hoewel EMDR, net zoals bij andere vormen van psychotherapie, inzet kan vergen en hard werken kan inhouden (zie EMDR een wondermiddel?), biedt het een aantal belangrijke voordelen:

 • EMDR werkt in het algemeen sneller, dieper en grondiger dan de andere gebruikelijke vormen van therapie.
 • Het is veel minder belastend bij trauma verwerking dan de traditionele manier, zoals imaginaire exposure (cognitieve gedragstherapie), waarbij de cliënt als huiswerk het trauma steeds moet gaan herbeleven.
 • EMDR stimuleert uw eigen probleemoplossende vermogens in het verwerkingsproces. Vaak krijgen cliënten spontaan stromen van nieuwe inzichten over zichzelf – en soms ook over de andere betrokkenen.
 • EMDR therapie is sterk cliënt gericht (client centered). Als cliënt wordt u niet gestuurd of in iets onderwezen. De veranderingen komen op een spontane en natuurlijke wijze vanuit uzelf en hebben daardoor volledig betrekking op uw eigen persoonlijke ervaringen, leefwereld en referentiekaders. Een therapeut kan nooit zo goed uw innerlijk kennen als uzelf.
 • Meestal blijkt bij een follow up – na afsluiting van de therapie - dat niet alleen de klacht niet is terug gekomen, maar dat de positieve veranderingen verder zijn toegenomen. Dat het alleen maar steeds beter met hem of haar gaat.

Veel meer over het verwerkingsproces, de techniek, hoe het precies in de praktijk gaat en de achterliggende theorieën kunt u verder op in mijn site lezen bij de pagina algemene werkwijze EMDR en de EMDR techniek!

EMDR – hoe het is ontstaan.

EMDR (voluit Eye Movement Desensitization and Reprocessing) werd zo'n 25 jaar geleden door Francine Shapiro – een Amerikaanse psychologe – per toeval ontdekt.
Zij liep door een park terwijl zij gepreoccupeerd was door persoonlijke problemen, waaronder kanker. Opeens merkte zij dat haar problemen zich oploste nadat zij spontaan ritmische bewegingen had gemaakt met haar ogen.
Na hier mee geëxperimenteerd te hebben, ging zij het bij patiënten toepassen. Aanvankelijk dacht zij dat de oogbewegingen nare beelden en herinneringen ongevoelig maakte en uitdoofde (desensitisatie genoemd in de gedragstherapie) en noemde zij het EMD. Later ontdekte zij dat er veel meer gebeurde en dat nieuwe inzichten en andere herinneringen zich mengde met de oorspronkelijke herinneringen en kwam de R (Reprocessing) van EMDR erbij.
Zij heeft meteen veel gewerkt met getraumatiseerde Vietnam veteranen en hier onderzoek naar gedaan.
De goede resultaten werden niet geloofd door haar vakgenoten. Zij gingen het onderzoek overdoen om tevergeefs proberen te bewijzen dat het niet waar was.
Zo ontstond een overweldigende hoeveelheid onderzoek over de werkzaamheid ervan. Er is dan ook geen therapie bij PTSS die over zoveel wetenschappelijk onderzoek kan bogen dan EMDR.

Hoe EMDR mij als therapeut heeft geïnspireerd.

Toen ik in de jaren negentig voor het eerst hoorde over EMDR was ik nogal sceptisch. Nadat ik echter vernam dat mijn oude docent Hans Cladder het serieus nam, ging ik op onderzoek uit.
Na mijn eerste kennismaking tijdens een workshop werd ik meteen erg enthousiast.
Mijn allereerste oefensessie was met een collega, die na een nachtmerrie steeds angstiger en fobisch begon te reageren bij spoorwegovergangen.
Als targetbeeld namen we het nachtmerriebeeld en er ontstond een proces waarbij de onderliggende oorzaak van de nachtmerrie duidelijk werd: een vereenzelviging met een dodelijk ongeluk van een oude jeugdvriend.
Innerlijk werd hij rustiger tijdens de sessies en tal van functionele inzichten kwamen vervolgens spontaan naar boven. Zoals dat dit soort van ongelukken weinig voorkomen en dat de kans dat hem dat zou overkomen één op de zoveel miljoen was.
Na deze sessie kon hij weer vrij en probleemloos autorijden en spoorwegovergangen passeren.
Deze eerste ervaring motiveerde mij om mij verder te gaan ontwikkelen in EMDR.

Mijn EMDR opleiding.

Na het volgen van diverse EMDR workshops, heb ik de officiële, internationaal erkende "EMDR level I en level II" training gevolgd (volgens de richtlijnen van - en erkend door Francine Shapiro).
Vervolgens heb ik het officiële, geaccrediteerde EMDR-practitioner traject gevolgd, waarmee ik van de EMDR Europe Association de titel Approved EMDR-practitioner kreeg. Als EMDR-therapeut ben ik lid van de Vereniging EMDR Nederland en EMDR Belgium.
Hierna heb ik – naast veel workshops – een opleiding gevolgd in EMDR bij chronische traumatisering en dissociatie (bij dissociatie worden stukken ervaring en van de persoonlijkheid losgekoppeld van de rest van de persoon).

Mijn drijfveren om met EMDR te werken.

EMDR vertegenwoordigt voor mij de essentie wat therapie werkzaam en mooi maakt.
Met name spreekt mij aan dat inzichten en de veranderingen tijdens het EMDR-proces van binnen uit komen, vanuit de eigen levenservaring. En dus altijd veel passender zijn voor de cliënt dan wat een therapeut kan suggereren of bedenken.
Waarbij tijdens de verwerking van problematische gebeurtenissen, aangeboren probleemoplossende vermogens en positieve ervaringen (hulpbronnen) op een spontane wijze geactiveerd worden en zich vermengen met de in het zenuwgestel opgeslagen problemen. In het Engelstalige EMDR-jargon “linking” van informatie genoemd.
In mijn behandeling combineer ik EMDR nog al eens met hypnotherapie wanneer er behoefte is aan een meer omvangrijkere behandeling. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke Cognitieve Gedragstherapie combinatie in de Nederlandse GGZ.
Hoewel de grondlegster van EMDR zich zo veel mogelijk wilde distantiëren van hypnose en hypnotherapie, zijn er toch heel veel raakvlakken.
Zeker in de voorbereidende fase van EMDR is er erg veel geleend van de hypnotherapie en het is een onmisbaar onderdeel bij chronisch getraumatiseerde cliënten met dissociatie. Spreekt men in EMDR over linking van informatie, zo spreekt men het in hypnotherapie over het leggen nieuwe associatieve verbanden als de essentie van therapie. Hypnotherapeutische kennis en ervaring sluit dus heel mooi aan op EMDR.
Zonder de verschillen tussen EMDR en hypnotherapie te willen ontkennen is de uitspraak van de bekende Amerikaanse EMDR-trainster Carol Forgash op het EMDR-congres te Milaan in 2015 tekenend: “..eigenlijk zijn we als EMDR-therapeuten met hypnotherapie bezig....”

Is uw interesse gewekt? Lees dan verder op de vervolgpagina's of neem contact met mij op als u persoonlijke vragen heeft.Introductie

Na jarenlange ervaring blijft het voor mij boeiend en inspirerend om te zien hoe cliënten op een creatieve wijze hun problemen oplossen en zich persoonlijk ontwikkelen met behulp van hypnotherapie of EMDR.

Specialisatie

olivier delfinMijn specialisatie is de behandeling van onzekerheidsproblematiek en klachten van depressieve aard. U kunt echter bij mij komen voor een breed scala aan klachten en problemen, zoals paniekstoornissen, fobieën, stressklachten, onverwerkte gebeurtenissen (psychotrauma) en PTSS (posttraumatische stressstoornis).
Ook voor werkgerelateerde problematiek, coaching kunt u bij mij terecht.

Door ervaring heb ik geleerd dat de aard van de klacht waarmee u komt niet doorslaggevend is voor het succes van therapie.
Wat uw problemen ook zijn, ongeacht hoe ontmoedigd u er door bent, u bent altijd veel meer dan uw problemen.
Ernstige klachten zijn dan ook soms verrassend snel op te lossen, terwijl andere keren lichte(re) problemen langer werk vergen.
Tal van factoren kunnen hierbij een rol spelen, zoals uw leefsituatie, uw achtergrond en uw persoonlijkheid. Bij effectieve therapie is dan ook het herkennen en gebruik maken van uw individualiteit altijd van doorslaggevend belang.

In mijn visie is therapie dus meer dan het toepassen van technieken op klachten. Technieken zijn belangrijk, maar krijgen pas hun waarde en effectiviteit binnen een therapeutische, doelgerichte relatie.
Een samenwerkingsrelatie waarin uw individualiteit, uw doelen en mogelijkheden het uitgangspunt zijn.
Een samenwerkingsverband waarin u zich als cliënt begrepen, veilig en gerespecteerd weet.

Behandelmethoden

Moderne hypnotherapie combineer ik regelmatig met technieken van andere aan hypnotherapie verwante methoden, zoals solution focused therapy (oplossingsgerichte therapie) en NLP.
Naast, of in combinatie met hypnotherapie werk ik als EMDR Europe pratitioner vooral veel met EMDR-therapie.
Indien geïndiceerd, bij meerwaarde en in overleg met de cliënt werk ik met HAT - Heart Assisted Therapy - ook wel een lichaamsgerichte vorm van EMDR genoemd, of brainspotting.

Kenmerken van mijn stijl zijn: diepgang, gerichtheid op uw eigen doelen, sterke kanten en mogelijkheden binnen een sfeer van samenwerking.

Achtergrond

Meest recentelijk heb ik de opleiding basic and advanced training Heart Assisted Therapy (HAT) gevolgd en afgerond. Tevens heb ik recentelijk een opleiding dissociatieve stoornissen en EMDR - een specialistische benadering bij chronisch getraumatiseerde mensen, gevolgd.

Begin 2006 heb ik de titel Europe Approved EMDR-Practitioner behaald. Dit is een vervolgtraject op de door mij eerder gevolgde EMDR level I en level II training.
Lid ben ik van Vereniging EMDR Nederland en de Belgische vereniging EMDR-Belgium, als EMDR-practitioner.

Als Europees gecertificeerd beroepsbeoefenaar van psychotherapie - afgestudeerd in de modaliteit hypno-psychotherapie, ben ik houder van het European Certificate of Psychotherapy (ECP) en sta ik als zodanig geregistreerd bij de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) te Wenen en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP), die de nationale afdeling is.

Voor het behalen van het ECP heb ik, na mijn opleidingen hypnotherapie, een driejarige bijscholing (upgrading) gevolgd.

Als integratief - hypnotherapeut ben ik lid van de VIT: Vereniging van Integraal Therapeuten - Beroepsvereniging voor therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg.
Hypnotherapeutische opleidingen die ik onder andere heb gevolgd, zijn die van het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) en het Instituut voor Toegepaste Hypnose (ITH); momenteel Nederlandse Academie voor Psychotherapie geheten. Vooropleiding: HBO-maatschappelijk werk.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en om mijn vaardigheden verder te vergroten neem ik, naast literatuurstudie, regelmatig deel aan congressen, workshops en trainingen (permanente educatie).

Wat kunt u verwachten

 • Een gedegen en brede aanpak
 • Een moderne werkwijze en benadering, met een focus op innerlijke kracht en (onbewuste) mogelijkheden
 • Een pragmatische benadering
 • Deskundigheid
 • Jarenlange ervaring
 • Zorg en nazorg
 • Persoonsgerichte werkwijze

EMDR zelf toepassen

 

EMDR zelf toepassen.

Kan men EMDR zelf toepassen?

Hoewel er interessante mogelijkheden zijn om EMDR zelf toe te passen, kan men in het algemeen EMDR veel beter eerst in therapie ervaren.
Hoewel de EMDR techniek tijdens het verwerken van herinneringen simpel lijkt, zijn er vele keuzemomenten die voor een leek moeilijk te overzien zijn. Daarbij kan EMDR ook gepaard gaan met het ervaren van heftige emoties. Emoties die op hun beurt aanleiding kunnen geven tot een vastlopen van het verwerkingsproces. Ook het werken met een ogenschijnlijk minuscuul probleempje kan associatief verknoopt blijken te zijn met diepere, emotioneel beladen problematiek.

In EMDR is er onder andere sprake van een korte of lange voorbereidings- en verwerkingsfase. In de verwerkingsfase van EMDR, wordt gebruik gemaakt van bilaterale stimulatie: afleidende prikkels waarbij afwissend de linker- en rechterhersenhelft wordt gestimuleerd – meestal door middel van oogbewegingen.

In de voorbereidingsfase wordt er veelal gebruik gemaakt van zelfcontroletechnieken.
De meeste mensen kunnen de zelfcontroletechnieken heel goed zelf leren toe te passen en hiermee hun voordeel behalen. Mits men men niet lijdt aan ernstige complexe problematiek die veroorzaakt wordt door langdurige, chronische traumatisering of emotionele verwaarlozing in de vroege jeugd.
Zelfcontroletechnieken waarmee men stress kan verminderen en kan leren om beter om te gaan met spanningen en moeilijk gevoelens.
Het gaat hierbij om technieken die oorspronkelijk uit de hypnotherapie afkomstig zijn. Ze doen een beroep op het voorstellingsvermogen en de lichaamsbeleving. Zoals het imaginair verplaatsen in een prettige omgeving en het ervaren van de ontspanning. En hoe men vervolgens hiermee stressgevoelens kan verminderen of afremmen.

Naast zelfcontroletechnieken kan men ook vaak profiteren van het gebruik van bilaterale stimulatie (van de verwerkingsfase) zelf, zolang het gaat om lichte angsten en spanningen – in tegenstelling tot het zelf verwerken van herinneringen.
Het gaat dus om het zelf afzwakken van lichte angstgevoelens of stress naar aanleiding van dagelijkse stressvolle gebeurtenissen, irritaties en dergelijke.
Men past dan bilaterale stimulatie zelf toe. Bijvoorbeeld door zelf toegepaste oogbewegingen, of door afwisselend met gekruiste armen op de linker en rechter schouder met de vingers te tikken.
Het zelf verwerken van herinneringen (geheugenverwerking) is echter, zoals al eerder gezegd, een ander verhaal en af te raden. Men zoekt beter een goed geschoolde en erkende EMDR – therapeut.

Voor wie EMDR zelf wil gaan toepassen, is het recentelijk verschenen boek van de grondlegster van de EMDR, Francine Shapiro een must.
Een zelfhulp boek met de titel " Je verleden voorbij – je leven opnieuw in handen met de zelfhulptechnieken uit de EMDR-therapie."
Een uitstekend, helder geschreven zelfhulp boek op het gebied van EMDR-therapie.
Zie de literatuurlijst verderop!

I

Relevante literatuur

 • Shapiro R. (2005) EMDR Solutions: pathways to healing. New York: Norton.
 • Shapiro, F.& Forrest, M. S. (1997). EMDR: the breakthrough therapy for overcoming anxiety, stress, and trauma. New York: Harper Collins Publischers.
 • Shapiro, F. (1995) Eye Movement Desensitization and Reprocessing: basic principles, protocols, and procedures. New York: The Guilford Press.
 • Grand, D. (2001). Emotional Healing at Warp Speed: the power of EMDR. New York: Harmony books.
 • Lipke, H. (2000). EMDR and Psychotherapy Integration: theoretical and clinical suggestions with focus on traumatic stress. Boca Raton: CRC Press.
 • Hartung, J.G. & Galvin, M. D. (2003). Energy Psychology and EMDR: combining forces to optimize treatment. New York: Norton.
 • Phillips, M. (2000). Finding The Energy To Heal: How EMDR, hypnosis, imagery, and body-focused therapy can help restore mindbody health. New York:Norton.
 • Parnell, L. (1997). Transforming Trauma: EMDR. New York: Norton.
 • Parnell, L. (1999). EMDR in the Treatment of Adults Abused as Children. New York: Norton.
 • Baldé, P. (2001) Met andere ogen bekeken: EMDR, een nieuwe doeltreffende therapie voor het genezen van emotionele problemen. Rijswijk: Elmar B.V.
 • Shapiro, F (2013) Je verleden voorbij: je leven opnieuw in handen met de zelfhulptechnieken uit de EMDR-therapie. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
 • Croitoru, T (2015) De EMDR-revolutie: verander je leven herinnering na herinnering. Zottegem: Feniks Uitgeverij.

Ego-versterkend werken en hulpbroninstallatie met EMDR

Voor cliënten die in hun jeugd meervoudig, langdurig en ernstig getraumatiseerd zijn geweest en over een lage ego-sterkte beschikken, kan in eerste instantie het werken met louter ego-versterkende technieken te prefereren, of noodzakelijk zijn.
Eerst moet er meer stabiliteit zijn, omdat het werken met het verleden met EMDR teveel in een keer kan oproepen.

Binnen de EMDR-methodiek bestaan er ook ego-versterkende werkwijzen.
De cliënt richt zich dan op beelden van positieve momenten in het heden en het recente verleden.
Beelden van wat de cliënt al goed kan, graag doet, of beelden van activiteiten waarbij de cliënt even zijn of haar problemen vergeet en helemaal zichzelf voelt.
Bij deze beelden worden vervolgens korte en langzame sets van oogbewegingen (of andere vormen van bilaterale stimulatie) gegeven.
Dit heeft meestal een versterkend effect op het positieve gevoel en de positieve gedachten die met beelden samengaan.
Bovenstaande leidt onder andere tot een positiever en sterker identiteitsbesef en zelfbeeld.
Deze manier van werken staat als hulpbroninstallatie bekend en lijkt sterk op binnen de HYPNOTHERAPIE en NLP gebruikelijke principes en werkwijzen.

Het louter werken met positieve momenten kan al voldoende zijn om een bepaald probleem - tijdelijk- op te lossen, of beter hanteerbaar te maken.
Denk hierbij aan problemen die in een specifieke situatie spelen. Bijvoorbeeld angst voor het geven van een presentatie.
De therapeut laat de cliënt dan zoeken naar positieve momenten die een voorbeeld zijn van de gevoelens, kwaliteiten die deze persoon nodig heeft in de probleemsituatie.
Met de oogbewegingen (of andere vormen van bilaterale stimulatie) worden deze momenten versterkt en vervolgens met een positieve cognitie (gewenste uitspraak over zichzelf) gekoppeld aan probleemsituatie(s).

Nuttige vaardigheden, die de cliënt leert en zolang kan gebruiken, totdat de onderliggende traumatische ervaringen met EMDR verwerkt zijn.
Hulpbroninstallatie wordt dus meestal alleen tijdelijk toegepast als voorbereiding op de verwerkingsfase van EMDR.
Want het uiteindelijke doel van EMDR is de blijvende en volledige oplossing van alle mogelijke belemmerende angsten, gevoelens en gedachten met betrekking tot het gepresenteerde probleem.

Lid van:

 • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) - Beroepsvereniging voor
  therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg
 • Vereniging EMDR Nederland
 • EMDR-Belgium

Geregistreerd bij:

 • Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP)
 • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)
 • Register Beroepsbeoefenaren Complenmentaire Zorg (RBCZ)
 • Kamer van Koophandel (KvK): 34169544

Lidmaatschapnummers

 • EMDR-practitioner certificaatnummer: p-9376
 • VIT: 509.17.A
 • registratienummer NAP: ECP-NL 026/027
 • registratienummer RBCZ: 205079R
 • registratienummer VEN: 30894
 • AGB zorgverlener: 94006236 -90026194