EMDR, een effectieve therapie

EMDR, een effectieve therapie
Een bijzondere therapie
EMDR wordt steeds bekender als een effectieve vorm van psychotherapie. Bij traumaverwerking werkt het sneller, is minder belastend en cliëntvriendelijker dan de gebruikelijke, traditionele vormen van psychotherapie.

Niet alleen is EMDR de aangewezen therapie bij PTSS (posttraumatische stressstoornis - psychotrauma), maar ook bij tal van andere klachten bewijst het goede diensten.

Zo wordt EMDR-therapie ook toegepast bij angsten, fobieën, onzekerheidsproblematiek (belemmerende overtuigingen over zichzelf) en verslavingen.

EMDR is in principe overal toe te passen waar belemmerende levenservaringen tot problemen hebben geleid. Hetzij als een therapie op zichzelf of als een onderdeel van een bredere therapiebehandeling.

Redenen waarom steeds meer professionals zich erin scholen en het aantal EMDR-therapeuten in Nederland explosief is gegroeid.
Een veilige, cliëntvriendelijke en succesvolle EMDR-therapie vereist echter wel een grondige training in deze deze methode. Naast een brede kennis en ervaring (kunde) op het gebied van psychotherapie. Ook al lijkt de toepassing van techniek van deze therapie op zich eenvoudig.

Hoe EMDR in zijn werk gaat.

Tijdens de behandeling zoeken we herinneringen of voorstellingen van belemmerende ervaringen waarop u zich als cliënt gaat richten. In EMDR-taal heet dat een target scherpstellen. Meestal gaat het om herinneringen (flash backs), maar bij angsten kan het ook om beelden van toekomstige catastrofale verwachtingen gaan ( flash forwards).

Tijdens het verwerken van de ervaringen maakt EMDR gebruik van afleidende oogbewegingen, van links naar rechts en visa versa. Soms past men ook alternerende piepjes of klikjes toe van het linker naar het rechteroor door middel van een koptelefoon.
Deze afleidende stimulatie brengt het verwekingsproces op een spontane manier op gang.

Bij de verwerking ervaart u niet alleen dat nare herinneringen en beelden steeds minder gevoelig worden, maar zij vermengen zij zich ook met met nieuwe inzichten en andere positieve herinneringen.
Al is het alleen al het ervaren besef van “Ik heb het overleefd, het is voorbij en ik ben nu veilig.”

Het target/de herinnering is verwerkt wanneer u zonder beladen gevoelens, in alle rust met positieve gedachten over u zelf, aan de gebeurtenis kunt terugdenken.

De efficiëntie en effectiviteit van EMDR-therapie.

Hoewel EMDR, net zoals bij andere vormen van psychotherapie, inzet kan vergen en hard werken kan inhouden (zie EMDR een wondermiddel?), biedt het een aantal belangrijke voordelen:

  • EMDR werkt in het algemeen sneller, dieper en grondiger dan de andere gebruikelijke vormen van therapie.
  • Het is veel minder belastend bij trauma verwerking dan de traditionele manier, zoals imaginaire exposure (cognitieve gedragstherapie), waarbij de cliënt als huiswerk het trauma steeds moet gaan herbeleven.
  • EMDR stimuleert uw eigen probleemoplossende vermogens in het verwerkingsproces. Vaak krijgen cliënten spontaan stromen van nieuwe inzichten over zichzelf – en soms ook over de andere betrokkenen.
  • EMDR therapie is sterk cliënt gericht (client centered). Als cliënt wordt u niet gestuurd of in iets onderwezen. De veranderingen komen op een spontane en natuurlijke wijze vanuit uzelf en hebben daardoor volledig betrekking op uw eigen persoonlijke ervaringen, leefwereld en referentiekaders. Een therapeut kan nooit zo goed uw innerlijk kennen als uzelf.
  • Meestal blijkt bij een follow up – na afsluiting van de therapie - dat niet alleen de klacht niet is terug gekomen, maar dat de positieve veranderingen verder zijn toegenomen. Dat het alleen maar steeds beter met hem of haar gaat.

Veel meer over het verwerkingsproces, de techniek, hoe het precies in de praktijk gaat en de achterliggende theorieën kunt u verder op in mijn site lezen bij de pagina algemene werkwijze EMDR en de EMDR techniek!

De door mij zeer gewaardeerde trainer Ludwig Cornil over het belang van het nu en het dubbele bewustzijn bij EMDR.

EMDR – hoe het is ontstaan.

EMDR (voluit Eye Movement Desensitization and Reprocessing) werd zo'n 25 jaar geleden door Francine Shapiro – een Amerikaanse psychologe – per toeval ontdekt.

Zij liep door een park terwijl zij gepreoccupeerd was door persoonlijke problemen, waaronder kanker. Opeens merkte zij dat haar problemen zich oploste nadat zij spontaan ritmische bewegingen had gemaakt met haar ogen.

Na hier mee geëxperimenteerd te hebben, ging zij het bij patiënten toepassen. Aanvankelijk dacht zij dat de oogbewegingen nare beelden en herinneringen ongevoelig maakte en uitdoofde (desensitisatie genoemd in de gedragstherapie) en noemde zij het EMD. Later ontdekte zij dat er veel meer gebeurde en dat nieuwe inzichten en andere herinneringen zich mengde met de oorspronkelijke herinneringen en kwam de R (Reprocessing) van EMDR erbij.

Zij heeft meteen veel gewerkt met getraumatiseerde Vietnam veteranen en hier onderzoek naar gedaan.
De goede resultaten werden niet geloofd door haar vakgenoten. Zij gingen het onderzoek overdoen om tevergeefs proberen te bewijzen dat het niet waar was.

Zo ontstond een overweldigende hoeveelheid onderzoek over de werkzaamheid ervan. Er is dan ook geen therapie bij PTSS die over zoveel wetenschappelijk onderzoek kan bogen dan EMDR.

Hoe EMDR mij als therapeut heeft geïnspireerd.

Toen ik in de jaren negentig voor het eerst hoorde over EMDR was ik nogal sceptisch. Nadat ik echter vernam dat mijn oude docent Hans Cladder het serieus nam, ging ik op onderzoek uit.
Na mijn eerste kennismaking tijdens een workshop werd ik meteen erg enthousiast.
Mijn allereerste oefensessie was met een collega, die na een nachtmerrie steeds angstiger en fobisch begon te reageren bij spoorwegovergangen.

Als targetbeeld namen we het nachtmerriebeeld en er ontstond een proces waarbij de onderliggende oorzaak van de nachtmerrie duidelijk werd: een vereenzelviging met een dodelijk ongeluk van een oude jeugdvriend.

Innerlijk werd hij rustiger tijdens de sessies en tal van functionele inzichten kwamen vervolgens spontaan naar boven. Zoals dat dit soort van ongelukken weinig voorkomen en dat de kans dat hem dat zou overkomen één op de zoveel miljoen was.

Na deze sessie kon hij weer vrij en probleemloos autorijden en spoorwegovergangen passeren.
Deze eerste ervaring motiveerde mij om mij verder te gaan ontwikkelen in EMDR.

Mijn EMDR opleiding.

Na het volgen van diverse EMDR workshops, heb ik de officiële, internationaal erkende "EMDR level I en level II" training gevolgd (volgens de richtlijnen van - en erkend door Francine Shapiro).
Vervolgens heb ik het officiële, geaccrediteerde EMDR-practitioner traject gevolgd, waarmee ik van de EMDR Europe Association de titel Approved EMDR-practitioner kreeg. Als EMDR-therapeut ben ik lid van de Vereniging EMDR Nederland en EMDR Belgium.

Hierna heb ik – naast veel workshops – een opleiding gevolgd in EMDR bij chronische traumatisering en dissociatie (bij dissociatie worden stukken ervaring en van de persoonlijkheid losgekoppeld van de rest van de persoon).

Mijn drijfveren om met EMDR te werken.

EMDR vertegenwoordigt voor mij de essentie wat therapie werkzaam en mooi maakt.
Met name spreekt mij aan dat inzichten en de veranderingen tijdens het EMDR-proces van binnen uit komen, vanuit de eigen levenservaring. En dus altijd veel passender zijn voor de cliënt dan wat een therapeut kan suggereren of bedenken.

Waarbij tijdens de verwerking van problematische gebeurtenissen, aangeboren probleemoplossende vermogens en positieve ervaringen (hulpbronnen) op een spontane wijze geactiveerd worden en zich vermengen met de in het zenuwgestel opgeslagen problemen. In het Engelstalige EMDR-jargon “linking” van informatie genoemd.

In mijn behandeling combineer ik EMDR nog al eens met hypnotherapie wanneer er behoefte is aan een meer omvangrijkere behandeling. Dit in tegenstelling tot de gebruikelijke Cognitieve Gedragstherapie combinatie in de Nederlandse GGZ.
Hoewel de grondlegster van EMDR zich zo veel mogelijk wilde distantiëren van hypnose en hypnotherapie, zijn er toch heel veel raakvlakken.

Zeker in de voorbereidende fase van EMDR is er erg veel geleend van de hypnotherapie en het is een onmisbaar onderdeel bij chronisch getraumatiseerde cliënten met dissociatie. Spreekt men in EMDR over linking van informatie, zo spreekt men het in hypnotherapie over het leggen nieuwe associatieve verbanden als de essentie van therapie. Hypnotherapeutische kennis en ervaring sluit dus heel mooi aan op EMDR.
Zonder de verschillen tussen EMDR en hypnotherapie te willen ontkennen is de uitspraak van de bekende Amerikaanse EMDR-trainster Carol Forgash op het EMDR-congres te Milaan in 2015 tekenend: “..eigenlijk zijn we als EMDR-therapeuten met hypnotherapie bezig....”

Is uw interesse gewekt? Lees dan verder op de vervolgpagina's of neem contact met mij op als u persoonlijke vragen heeft.© Texts / Auteursrecht O.C. Delfin, all rights reserved 2003- 2021 - pictures by AMC Verhoogt