Praktijk voor EMDR en moderne hypnotherapie || Ladogameerhof 277 || 1060 RG Amsterdam || 06 55 62 53 72

Praktijk voor EMDR en moderne hypnotherapie

EMDR en therapie praktijk Amsterdam West


De mensen lijden niet door de dingen, maar door hun voorstellingen bij de dingen –

Epictetus – 50 NC
Psychische gezondheid is het vermogen om te werken en lief te hebben – S. Freud.

Welkom op de site van Olivier C. Delfin

HELAAS PRAKTIJK ZIT VOL (13-02-2017)

Europe Approved EMDR-practitioner, Beroepsbeoefenaar Europees geregistreerde psychotherapie / European Certificate of Psychotherapy (ECP)-houder,
hypnotherapeut.
Praktijk te Amsterdam West.

Hoe cliënten belemmeringen oplossen, nieuwe verbindingen en gezichtspunten weten te leggen in hun levensgeschiedenis en veranderen, is voor mij de schoonheid van therapie.

Mijn specialisme is:

 • Het werken met onzekerheid en gebrek aan eigenwaarde en de daarmee samengaande stemmingsproblemen (depressie) en angsten/angststoornissen.
 • Vroegere, belemmerende ervaringen of trauma's, emotionele verwaarlozing  en heel vroegkinderlijke ervaringen (0 tot 3 jaar).
 • Psychotrauma, klachten na traumatische ervaringen (posttraumatische stressstoornis / PTTS) en fobieën.

Hierbij maak ik gebruik van:

 • Opbouwende, bekrachtigende technieken, voor snelle verbetering of verlichting op korte termijn.
 • Verwerkende technieken voor een diepe(re), blijvende verandering.


Therapie in mijn pratijk bestaat uit:

 • EMDR. Een therapie waarbij het veranderingsproces van binnen uit de cliënt zelf komt. EMDR wordt erkend als een van de beste vormen van therapie bij psychotrauma (PTSS). Het is ook heel werkzaam bij het verwerken van belemmerende levenservaringen in het algemeen.

 • Hypnotherapie. Een therapie die meer op een symbolisch, onbewust ervaringsniveau werkt dan enkel de cognities, het bewuste denken. Hypnotherapie maakt gebruik van een ontspannen naar binnen gerichte aandacht (trance), waardoor men makkelijker nieuwe voorstellingen kan scheppen, die duidelijk maken dat andere belevingen of gedragingen mogelijk zijn.
 • Haert Assisted Therapy (HAT) een aan bovenstaande therapieën aanverwante methode, die vaak als een vorm van lichaamsgerichte EMDR gecombineerd met mindfulness wordt omschreven.

 • Mijn werkwijze is mede beinvloed door NLP, cognitieve (gedrags)therapie en oplossingsgerichte therapie.

Ook informatie over de zelfhulp CD 'Zelf – Vertrouwen vindt u op deze site terug.

'Voor meer informatie over visie, werkwijze en achtergrond, zie de introductiepagina.

 

KIJK VOOR TARIEVEN OP DE PRAKTISCHE INFO PAGINA!

 Sinds 2014 worden vergoedingen vanuit de basiszorgverzekering voor de eerste (basis GGZ) en tweede lijn (specialistische GGZ) voor ECP-geregistreerden (mijn registratie) niet langer vergoed.
Vergoeding is deels wel mogelijk bij bijna alle zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid van belastingaftrek voor zelfstandigen, ZZP-ers indien uw problematiek werkgerelateerd is. Soms willen werkgevers de behandeling vergoeden bij bijvoorbeeld burn-out klachten.

In tegenstelling tot vergoeding vanuit de basisverzekering wordt uw eigen risico van 385 euro niet aangesproken. Uw privacy ten opzichte van de zorgverzekeraars is veel beter gewaarborgd dan bij vergoedingen vanuit de basisvergoeding. U krijgt geen geprotocolleerd en gestandaardiseerd traject met een te voren vastgesteld aantal consulten (gekoppeld aan een DSM-diagnose), maar maatwerk, een therapie die op u als persoon is afgestemd.

 

emdr-europe

 

 

 

 

 

© Texts / Auteursrecht O.C. Delfin, all rights reserved 2003- 2015 - pictures by AMC Verhoogt

Lid van:

 • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) - Beroepsvereniging voor
  therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg
 • Vereniging EMDR Nederland
 • EMDR-Belgium

Geregistreerd bij:

 • Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP)
 • Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)
 • Register Beroepsbeoefenaren Complenmentaire Zorg (RBCZ)

Lidmaatschapnummers

 • EMDR-practitioner certificaatnummer: p-9376
 • VIT: 509.17.A
 • registratienummer NAP: ECP-NL 026/027
 • registratienummer RBCZ: 205079R
 • registratienummer VEN: 30894
 • AGB zorgverlener: 94006236 -90026194